CZARTER‎ > ‎

ŻEGLARZ - podszkolenie

Szkolenie z manewrowania jachtem żaglowym

Przydatne do utrwalenia manewrów, a także podniesienia umiejętności z zakresu manewrowania jachtem żaglowym.

Przystępne dla każdego omówienie wybranego manewru. Zaprezentowanie właściwych komend oraz zasad, które powodują, że nie tylko komendy są zrozumiałe, ale także właściwa kolejność wykonywanych czynności.


Cena:

190 zł - cena szkolenia (3 godz.)


 
 
 
 

Kontakt:
                tel. 605 349 564
Comments