Wiosenne szkolenie na Żeglarza Jachtowego

Wiosną 2014 po raz kolejny odbędzie się szkolenie żeglarski na stopień żeglarza jachtowego. Zakończy się on na początku lipca, tak aby na wakacje wyjechać już
z odpowiednimi umiejętnościami do samodzielnego żeglowania. 
 
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14. rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mmod brzegu, w porze dziennej. 

 
Kurs obejmuje dwa etapy:
 
SZKOLENIE TEORETYCZNE:
Wykłady odbywają się od 11 marca w Poznaniu, we wtorki , o godz. 18.30, w Collegium Iuridicum Novum, Al Niepodległości 53 sala nr 4.18.
Szkolenie prowadzone jest z następujących przedmiotów: budowa jachtu, teoria żeglowania, przepisy, locja, meteorologia, ratownictwo, prace bosmańskie, teoria manewrowania.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy e-learningowej kursu i zamieszczonych tam materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z elektronicznych testów pozwalających przygotować się do końcowego egzaminu teoretycznego.
SZKOLENIE PRAKTYCZNE:
Zajęcia praktyczne w liczbie 80 - 100 godzin z manewrowania jachtami typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA pod żaglami i na silniku, pracy załogi, prac bosmańskich, ratownictwa.
Zajęcia te będą odbywały się na terenie Klubu Żeglarskiego UAM w Kiekrzu ul. Nad Jeziorem 101.
Terminy zajęć: wszystkie soboty i niedziele w maju oraz czerwcu. Istnieje możliwość zorganizowania dla części osób zajęć praktycznych w inne dni tygodnia.
 
Uczestnictwo w kursie:
W kursie może uczestniczyć KAŻDY kto spełnia następujące warunki:  
  • przedstawi pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - w przypadku osoby małoletniej,
  • posiada umiejętność pływania,
  • wypełni i dostarczy organizatorowi kartę zgłoszenia na szkolenie,
  • dokona odpowiedniej opłaty za szkolenie.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
  • pełen zakres wykładów teoretycznych,
  • pomoce w czasie trwania ćwiczeń i wykładów (materiały uzupełniające wykłady, materiały do prac bosmańskich itp.), 
  • ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,
  • manewrowanie jachtami żaglowymi typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA.
Ceny obowiązujące w sezonie 2013:
- 940
- 840 zł dla wszystkich studentów i uczniów oraz dla pracowników UAM
- możliwiość płacenia w ratach: 2 raty - 540 zł + 400zł; 3 raty - 400 zł + 300 zł + 240 zł
 
Cena kursu nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.
 
Zgłoszenia i informacje:
 
 
   
Kontakt:
tel. 695-410-124