MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH

MEMORIAŁ   MARIANA  JANKOWSKIEGO

                                              

I. Organizator:

Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu .

Adres organizatora: 60-480 Poznań - Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103,tel. 0-61-848-29-40,

lub tel./fax. 0-61-852-98-17.

Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski  tel.: 601-736-274

 

Miejsce regat: Jezioro Kierskie.

 

Termin: 09.08 – 10.08 2014r.

 

II. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane  zgodnie z :

-    Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2009-2012

-    Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego dla regat sportowo – rekreacyjnych

-    Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ

-      Przepisami klasowymi

-    Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi

-      Podział na klasy turystyczne wg. tabeli i doraźnych ustaleń Komisji Turystyki WOZŻ.

 

III. Klasy jachtów

Optymist, Europa, OK-Dinghy, Słonka, TECHNO 6.8, 7.8

Turystyczne: T 1, T 2, T 3, TR

 

IV. Nagrody.

 Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają puchary i dyplomy.

 

V. Program regat:

Jachty regatowe:

sobota     09.08.14          9.00-10.30       - zgłoszenia do regat,

                                    11.00              - start do 1 wyścigu klasy regatowe

                                 

niedziela 10.08.14            10.30              -gotowość startowa          

                                    15.30-16.30     -zakończenie regat 

           (godzina uzależniona od zakończenia  ostatniego wyścigu) 

Jachty turystyczne:

Sobota   09.08.14             13-14.30         - zgłoszenia do regat

                                     14.00              - gotowość startowa  (start po ostatnim wyścigu klas sportowych)                              

 

Przewiduje się rozegranie  maksimum 5 wyścigów dla klas regatowych i 1 wyścigu dla klas turystycznych

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

Punktacja prowadzona będzie wg. "małych punktów".

 

VI. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i wpisowe:

-    posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich

-    posiadanie ubezpieczenia OC jachtu, do wglądu przy zgłoszeniu

 

Zgłoszenia w dniu 09.08.2014r. godz 9.00-10.30 – jachty regatowe

Godz. 13-14.30 -  jachty turystyczne

 

Wpisowe :

- klasy regatowe: seniorzy 50 zł, juniorzy 20 zł.

- klasy turystyczne: 50 zł

 

                                                            Komandor Sekcji Żeglarskiej

Antoni Małecki

Comments