Żeglarski Dzień

Zapraszamy wychowawców z Domów Kultury, Domów Dziecka oraz szkół do organizowania jednodniowych pobytów dzieci na terenie przystani żeglarskiej KŻ UAM.

Dzieci przebywają na terenie przystani pod opieką organizatora (Dom Kultury, Dom Dziecka, szkoła) i uczestniczą w zajęciach przez niego zorganizowanych.


Ze swojej strony oferujemy:

  • teren zamknięty na czas "imprezy",
  • w zależności od pogody wycieczkę żaglówką/łodzią wiosłową (opieka instruktorów żeglarstwa),
  • naukę węzłów (opieka instruktorów żeglarstwa),
  • żeglarskie zabawy (opieka instruktorów żeglarstwa),
  • miejsce na ognisko/grill,
  • plażę, boisko do siatkówki/badmingtona.

> pobierz zaproszenie <

Cena:
w zależności od liczby uczestników i czasu pobytu
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną (zagle@zagleuam.pl) lub telefonicznie (605 349 564).
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
tel. 605 349 564