Regaty turystyczne na jeziorze Kierskim

Informacje i zawiadomienia o najbliższych regatach (turystycznych):

> KALENDARZ REGAT WOZŻ - SEZON 2019 <  - Sukcesy regatowe KŻ UAM -