Regaty turystyczne na jeziorze Kierskim

Informacje i zawiadomienia o najbliższych regatach (turystycznych):

> KALENDARZ REGAT WOZŻ - SEZON 2021 <


  - Sukcesy regatowe KŻ UAM -