Regaty turystyczne na jeziorze Kierskim


Informacje i zawiadomienia o najbliższych regatach (turystycznych):

> KALENDARZ REGAT WOZŻ - SEZON 2017  - Sukcesy regatowe KŻ UAM -