Szkolenie na Jachtowego Sternika Morskiego

W sezonie żeglarskim 2018 organizujemy szkolenia przygotowujące do zdobycia stopnia Jachtowego Sternika Morskiego. Warunkiem rozpoczęcia każdego kolejnego szkolenia jest zgłoszenie się na kurs minimum 4 osób.
 
Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: ukończyła 18. rok życia; odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.


 Najbliższe szkolenie w piątek 2 marca o godz. 18.00
Collegium Maius, 3 piętro, sala 330


Kurs obejmuje trzy etapy:
 
 SZKOLENIE TEORETYCZNE:
Szkolenie prowadzone będzie z następujących przedmiotów: Wiadomości o jachtach, Przepisy, Nawigacja, Locja morska, Meteorologia, Sygnalizacja, Ratownictwo. 

SZKOLENIE PRATYCZNE w Kiekrzu:
Tutaj poznamy zasady manewrowania jachtami przy użyciu tylko i wyłącznie komend, dowodzenia załogą, organizacji pracy i przekazywania wiedzy załodze.
W ramach zajęć praktycznych, oprócz zdobywania nowej wiedzy, stawiamy na doskonalenie podstawowych umiejętności żeglarskich tak potrzebnych w dalszej praktyce.
 
SESJA MANEWROWA na jachcie morskim:
Pięciodniowa sesja manewrowa na S/Y Ronja w Szczecinie przygotowująca bezpośrednio do egzaminu z manewrowania jachtem morskim na żaglach i na silniku.
 
Całość szkolenia zostanie zakończona egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.
 
Rejsy stażowo-szkoleniowe: 
Dla uczestników kursu prowadzimy rejsy stażowo-szkoleniowe na S/Y Ronja. W ramach rejsu przekładamy na praktykę zdobytą wiedzę teoretyczną. Doświadczamy pierwszych prób dowodzenia jachtem podczas żeglugi oraz wchodzenia i wychodzenia z portów. Zapoznajemy się z organizacją i przygotowaniem rejsu oraz planowaniem pracy załogi.
W ramach organizowanych przez nas rejsów można uzyskać całą potrzebną ilość godzin stażu wymaganą do przystąpienia do egzaminu.
 
Wymagania:
Warunkiem do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego jest: 
  • ukończenie 18 roku życia, 
  • odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200 godzin.
 Ceny: 
         - 1200 zł dla wszystkich uczniów, studentów oraz dla pracowników UAM
Cena kursu nie obejmuje opłaty za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.
Cena kursu nie obejmuje uczestnictwa w rejsach stażowo-szkoleniowych.
 
Zgłoszenia i informacje:
zagle@zagleuam.pl
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:
tel. 605 349 564