Szkolenie na Jachtowego Sternika Morskiego

Przygotowuje do zdobycia stopnia Jachtowego Sternika Morskiego.
 
Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która: ukończyła 18. rok życia; odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.


Zebranie informacyjne:Kurs obejmuje trzy etapy:
 
 SZKOLENIE TEORETYCZNE:
Szkolenie prowadzone będzie z następujących przedmiotów: Wiadomości o jachtach, Przepisy, Nawigacja, Locja morska, Meteorologia, Sygnalizacja, Ratownictwo. 

SZKOLENIE PRATYCZNE w Kiekrzu:
Tutaj poznamy zasady manewrowania jachtami przy użyciu tylko i wyłącznie komend, dowodzenia załogą, organizacji pracy i przekazywania wiedzy załodze.
W ramach zajęć praktycznych, oprócz zdobywania nowej wiedzy, stawiamy na doskonalenie podstawowych umiejętności żeglarskich tak potrzebnych w dalszej praktyce.
 
SESJA MANEWROWA na jachcie morskim:
Pięciodniowa sesja manewrowa na S/Y Ronja w Szczecinie przygotowująca bezpośrednio do egzaminu z manewrowania jachtem morskim na żaglach i na silniku.
 
Całość szkolenia zostanie zakończona egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.
 
 
Wymagania:
Warunkiem do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego jest: 
  • ukończenie 18 roku życia, 
  • odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200 godzin.
 Cena:
 920 zł/os
Warunkiem rozpoczęcia każdego kolejnego szkolenia jest zgłoszenie się na kurs minimum 4 osób.
 
Zgłoszenia i informacje:
zagle@zagleuam.pl
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:
tel. 605 349 564