ŻEGLARZ - nowa oferta

W sezonie żeglarskim 2019 umożliwiamy każdemu stworzenie INDYWIDUALNEGO cyklu przygotowań do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, zdobycie wiedzy żeglarskiej lub przypomnienie sobie posiadanych do tej pory umiejętności żeglarskich (z możliwością wyboru tematyki zajęć!!!).
 
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14. rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mmod brzegu, w porze dziennej.  


 
Korzystając z tabel zamieszczonych poniżej: zakres szkolenia oraz cennik, możesz stworzyć odpowiedni dla siebie zestaw zajęć szkoleniowych, wybierając interesujące cię tematy spośród aktualnie obowiązujących na egzaminie na stopień żeglarza jachtowego.

Warunki uczestnictwa:

W szkoleniu może uczestniczyć KAŻDY kto spełnia następujące warunki:
  • przedstawi pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - w przypadku osoby małoletniej,
  • posiada umiejętność pływania,
  • wypełni i dostarczy organizatorowi kartę zgłoszenia na szkolenie,
  • dokona odpowiedniej opłaty za szkolenie.

 Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • pomoc w czasie trwania zajęć,
  • ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,
  • manewrowanie jachtem żaglowym typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA,
  • pomoc w złożeniu dokumentów egzaminacyjnych.

 

Zakres szkolenia - tematy do wyboru:

 
  Ceny (w zależności od odpowiadającej wybranemu tematowi liczby godzin oraz liczby załogantów):
  
 
Cena szkolenia nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.
 
Zgłoszenia i informacje:
zagle@zagleuam.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
tel. 605 349 564
Comments