KLUB ŻEGLARSKI PRZY UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
„za Pierwszego Komandora”


Sekcja Żeglarska ZNP UAM*, od której „się wszystko zaczęło” :-) powstała w 1973 roku z inicjatywy doc. dr Zygmunta Borasa. Na zebraniu założycielskim Sekcji  w dniu 8 maja 1973 roku ustalono Zarząd Sekcji w składzie:

      dr Zbigniew Słupiński – komandor

      doc. dr Zygmunt Boras – wicekomandor

      dr Jan Sandorski – wicekomandor

      dr Ryszard Nitschke – sekretarz

      dr Marian Małecki – członek Zarządu.


(ZDJĘCIE 1) - strona w budowie

Od lewej: R. Nitschke, Z. Słupiński, Z. Boras, J. Sandorski, M. Małecki

W dniu 8 września  1973 roku Walne Zebranie  Sekcji zatwierdziło skład Zarządu, przyjęło również Statut Sekcji oraz plan pracy na sezon 1973/74. W planie tym znalazł się między innymi remont uszkodzonej Omegi przekazanej UAM przez Akademię Nauk, zamówienie nowego sprzętu pływającego, a także przygotowanie kadry żeglarskiej dla Sekcji poprzez wewnętrzny kurs na stopień żeglarza oraz sternika jachtowego, zamierzony od wiosny 1974 roku.

Uroczyste otwarcie pierwszego w historii Sekcji sezonu żeglarskiego (1973/74) nastąpiło 22 czerwca 1974 roku i połączone było z wciągnięciem na maszt bandery PZŻ oraz chrztem nowo zakupionych łodzi (ich imiona: Donald, Yogi, Noemi, Syfon).

 

                                                           (ZDJĘCIE 2) - strona w budowie

Gala flagowa, szampan (!) i chrzest Optymistów, czyli otwarcie sezonu. Klubowicze od lewej: K. Szambelan, J. Strugała, ?, A. Maciejewski, A. Maciejewska. Chrzci Ula Baader (?), z prawej M. Buczkowska (?)

Na dwóch pierwszych (typu Omega) przeszkolono licznych członków Sekcji. 17 z nich uzyskało patent żeglarza jachtowego (egzaminy 30 czerwca i 29 września). Byli to: U. Baader, B. Kunicka, J. Kunicki, B. Łączkowska, M. Łączkowska, A. Maciejewska, A. Maciejewski, R. Majchrzak, J. Strugała, Z. Strzyżewski, K. Szambelan, J. Thiel, J. Trzeciak, R. Warzecha, Z. Warzecha, B. Zagalak, F. Zieliński.

 

                                                           (ZDJĘCIE 3) - strona w budowie

             Pierwsze sukcesy na egzaminie! Od lewej: Andrzej Maciejewski, Wiesiu Kowalski, Krysia Szambelan, Ela Pakszys, Zbyszek Słupinski (komandor) i Maja Szkudlarz (najlepsze wypieki na  klubowe  imprezy!:-)

Siedmioro z nich : Basia i Jurek Kuniccy, Barbara Łączkowska, Krysia Szambelan, Zbyszek Warzecha, Ola Maciejewska i Andrzej Maciejewski, po dwutygodniowym rejsie stażowym na jeziorach mazurskich (start baza ZNP w Ogonkach koło Węgorzewa) oraz egzaminie w HKŻ w dniach 5-6.10.1974 uzyskało patent sternika jachtowego. Nasi wykładowcy to m.in. W.Łączkowski (nawigacja), Błachowicz (manewrowanie jachtami; meteorologia, etykieta jachtowa!:-), Miciukiewicz (locja; sygnalizacja – do dziś pamiętam prosty sposób na opanowanie alfabetu Morse'a!), Małecki (teoria żeglowania), Tokarski (budowa jachtów).

Stan liczebny Sekcji Żeglarskiej ZNP UAM na dzień 15.12.1974 to 74 aktywnych członków: 2 kapitanów, 4 sterników morskich, 14 sterników jachtowych, 21 żeglarzy jachtowych i 33 członków bez stopnia żeglarskiego. Na nasz sprzęt  składały się 3 Omegi, 1 Raja, 2 Optymisty i 2 łodzie wiosłowo-motorowe.

Drugi sezon żeglarski (1974/75) rozpoczął się ...wniesieniem do hangaru sprzętu po sezonie 1973/74!:-) W okresie od listopada 1974 do lutego 1975 roku naprawiano i konserwowano sprzęt według ustalonego harmonogramu. Pracami tymi kierował Zdzisław Stachowiak, następny w przyszłości komandor Sekcji. Od marca do czerwca 1975 roku  prowadzony był kurs na stopień żeglarza jachtowego. Kursantami byli głównie młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM, spośród których 7 uzyskało patent żeglarza: M. Buczkowska, M. Kępińska, E. Stachowiak, Z. Stachowiak, P. Sujak, K. Tyczka, A. Zieliński. Po czerwcowym rejsie stażowym na Mazurach, prowadzonym przez Wiesława Kowalskiego i Andrzeja Maciejewskiego, a następnie po stosownych egzaminach, w październiku przybyło nam 6 sterników jachtowych: Zdzisław Stachowiak, Jan Warzecha, Jerzy Warzecha, Aleksander Klaja, Przemysław Sujak i M. Cieślak.

Przygotowywaliśmy się także do pływań morskich na Zatoce Gdańskiej (baza ZHP w Pucku, na przełomie lipca i sierpnia, w składzie: Stefan Makowiecki, A. Maciejewski, A. Maciejewska, W. Kowalski, który nas karmił ryżem z curry – pycha!:-) oraz Marysia i Stefan Buczkowscy, „tamtejsi”, którzy ratowali sytuację po pewnej przygodzie – eh, wspomnienia, życzę wszystkim takich:-) ), a także do tzw. „wyczynu”. Przybył nam bowiem... Latający Holender! (bosmanem łódki został Zbyszek Warzecha). W Warsztatach Samochodowych UAM trwała budowa wózka do przewozu łodzi, czekaliśmy na dalsze Optymisty...

Warto przypomnieć, że jedną z inicjatyw Sekcji tamtego lata (i później także) była Szkółka Żeglarska dla dzieci w wieku 5-14 lat, prowadzona właśnie na Optymistach,  wtedy pod kierunkiem kwalifikowanego instruktora i działacza żeglarskiego „wypożyczonego” z HKŻ, Zbyszka Czarneckiego. W akcji tej, w regularnym niedzielnym szkoleniu, uczestniczyło 14 dzieci, które przepływały łącznie 168 godzin (całkiem nieźle, średnio po 12 godzin „na głowę”:-). Poza tym, od maja do września Sekcja organizowała niedzielne rejsy rekreacyjne. Łącznie odbyto 63 rejsy z pasażerami nie będącymi członkami Sekcji.

Stan liczebny Sekcji Żeglarskiej ZNP UAM na dzień 01.10.1975: 95 osób (w tym 48 członków bez stopnia żeglarskiego, wzrosła liczba sterników jachtowych do 21). Sprzęt: do poprzedniego doszedł wspomniany wyżej jacht FD.

Wodowanie łodzi, po intensywnych jesienno-zimowych pracach, nastąpiło 25 kwietnia, dzięki czemu stosunkowo wcześnie otworzyliśmy trzeci sezon żeglarski (1975/76). Już 5 maja wzięliśmy czynny udział w festynie z okazji Dnia Dziecka, organizując ognisko (poprowadził je mgr J. Preisler przy udziale K. Mielcarka) oraz – następnego dnia – chrzest nowych łodzi.

 

                                                           (ZDJĘCIE 4) - strona w budowie

            Chrzest jednego z Optymistów. Matka chrzestna: A. Maciejewska. Za nią J. Magnificencja Rektor UAM prof. Benon Miśkiewicz. Z prawej Krysia Szambelan, a klaszcze … oczywiście sam Komandor!:-)

Praca Sekcji odbywała się w różnych zespołach. Komisja Szkoleniowa pod kierunkiem J. Sandorskiego wypromowała 5 żeglarzy. W ramach Komisji Śródlądowej, kierowanej przez Z. Stachowiaka przeszkolono na Mazurach 18 osób na stopień sternika jachtowego. Patent sternika uzyskali: Piotr Ratajczak (piękny głos i … gitara!), Przemo Sujak, Jacek Thiel, Elżbieta Pakszys, Kasia Tyczka, Wojtek Dardas i Leszek Warzecha.

Aktywnie działała Komisja Morska, którą kierowali j.kpt.ż.w. Wojciech Łączkowski oraz R. Nitschke. W lipcu 1976 roku został odebrany ze Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie jacht kilowy typu Carina (czyli nasz Filutek PZ- 733) – z odrzutu eksportowego! :-) Kapitan W. Łączkowski poprowadził w sierpniu rejs na wyczarterowanej „Wagabundzie”. W wyniku „wypływania” mil morskich poszerzone uprawnienia uzyskali następujący sternicy jachtowi: Zdzisław Stachowiak, Wiesław Kowalski i Andrzej Maciejewski.

Pod kierownictwem Oli Maciejewskiej odbywały się zajęcia niedzielne Szkółki Żeglarskiej (6 maja- 29 sierpnia), w których udział brało 14 dzieci. Prężnie działała Komisja Regatowa pod kierunkiem Wiesia Kowalskiego. Często braliśmy udział w regatach organizowanych przez POZŻ i LOK na jeziorze Kierskim, uzyskując całkiem dobre lokaty, np. 19 września w klasie Omega III miejsce (Kowalski, Warzecha, Remigiusz Janiak), 3 października w klasie wolnej I miejsce (bracia Z. i J. Warzecha),  a w klasie Omega: III miejsce (Maciejewski, Maciejewska, Sujak) oraz IV miejsce (Kowalski, Warzecha, Janiak).

 

                                                           (ZDJĘCIE 5 dyplomu:-) - strona w budowie

Stan liczebny Sekcji na dzień 06.12.1976: 132 osoby (przyrost liczbowy w stosunku do poprzedniego sezonu to 37 osób!). W składzie mieliśmy 1 jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, 4 sterników morskich, 29 sterników jachtowych, 25 żeglarzy jachtowych i 73 osoby bez stopnia. Do posiadanego sprzętu pływającego dołączył „kiler zatokowy” typu Carina i 2 Optymisty. Mieliśmy też do dyspozycji 5 łodzi wiosłowych i 13 kajaków (plastikowych oraz sklejkowych), mienie UAM. Ciekawostka historyczna:-): w preliminarzu budżetowym Sekcji na rok 1975/76 koszt jachtu typu Carina to... 160 000 zł.

Sezon czwarty (1976/77) rozpoczął się - a jakże - jesienią, od  hangarowania sprzętu po lecie 1976 roku. Zdzisław Stachowiak, skrupulatny bosman naszej przystani, nie przeoczył żadnej brakującej szekli, czy rysy na kadłubie, przygotowując w ten sposób sprzęt do konserwacji.

Czekało nas jeszcze przed zimą zebranie wyborcze, które przyniosło istotne zmiany personalne w Zarządzie. 20 grudnia 1976 roku dotychczasowy komandor Z. Słupiński zapowiedział rezygnację z funkcji. Komandorem (faktycznie od 24 czerwca 1977 roku) został Zdzisław Stachowiak **. W Zarządzie znaleźli się jeszcze: Jan Sandorski (wicekomandor ds. sportu i szkolenia), Andrzej Maciejewski (wicekomandor ds. technicznych i bosman jachtu s/y „Filutek”) i Krysia Szambelan (sekretarz).

            Ukonstytuowały się także Komisje i wyspecjalizowane zespoły:

1)      Komisja Szkolenia (szef Jan Sandorski, członkowie: A. Maciejewski, W. Kowalski);

2)      Komisja Sportu (szef Wiesław Kowalski, członkowie: Z. Warzecha, A. Maciejewska);

3)      Komisja Techniczna (szef Piotr Ratajczak, członkowie: K. Nowak, J. Warzecha, Jan de Mezer);

4)      Komisja Morska (szef Ryszard Nitschke, członkowie: W. Łączkowski, A. Maciejewski);

5)      Zespół Organizacji Rejsów Śródlądowych (szef J.de Mezer, członkowie: W. Kowalski, W. Dardas)

6)      Szkółka Żeglarska (szef Aleksandra Maciejewska, członkowie: Z. Czarnecki, K. Szambelan);

7)      Zespół Klubowy (szef Elżbieta Pakszys, członkowie: B. Kunicka, K. Szambelan).

* Celem działania Sekcji było propagowanie rekreacji i turystyki żeglarskiej wśród społeczności uniwersyteckiej. Do zadań Sekcji należał nadzór nad przystanią w Kiekrzu (na terenie Ośrodka Wypoczynkowego UAM): dbanie o sprzęt, zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w obrębie przystani, wypożyczanie sprzętu (własność UAM). Ponadto Sekcja  wspólnie z RZ ZNP oraz Kołem Zakładowym PTTK  przygotowywała takie imprezy, jak festyny, ogniska, rejsy dla wczasowiczów, czy regaty dla dzieci. Po jedenastu latach istnienia Sekcja usamodzielniła się, przekształcając się w stowarzyszenie zwykłe „Klub Żeglarski UAM w Poznaniu”. Miało to miejsce 14 lutego 1984 roku.

** Zdzisław Stachowiak funkcję komandora sprawował do 7 grudnia 1992 roku. Wtedy na to stanowisko wybrana została Anna Domalanus.

Tekst: w/w Ola
Zdjęcia: archiwum klubowe