wydarzenia‎ > ‎

CD NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ

opublikowane: 24 maj 2013, 04:21 przez KŻ UAM   [ zaktualizowane 3 cze 2013, 13:21 ]
BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki  - strona główna

Rozporządzenie "egzaminacyjne" podpisane

W dniu 22 maja 2013 r. Pani Minister Joanna Mucha i Pan Minister Sławomir Nowak podpisali wspólnie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. W najbliższym czasie przedmiotowe rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Ustaw RP i zacznie obowiązywać po 7 dniach od daty jego ogłoszenia.

Przygotowania do organizacji egzaminów żeglarskich
Trwają końcowe prace nad opracowaniem procedury organizacji i prowadzenia egzaminów na państwowe patenty żeglarskie oraz nad drukami egzaminacyjnymi. Najpóźniej we wtorek 28 maja 2013 r. do wszystkich OZŻ zostanie przekazana szczegółowa informacja wraz z dokumentami egzaminacyjnymi o sposobie organizacji i prowadzenia egzaminów przez PZŻ.
W Biurze PZŻ trwają też końcowe prace nad wdrożeniem nowego systemu wystawiania patentów żeglarskich.
 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia tego egzaminu.
 Tekst: Wiceprezes PZŻ ds. szkolenia Jerzy Durejko
Comments