wydarzenia‎ > ‎

PIERWSZE REGATY W SWARZĘDZU

opublikowane: 15 cze 2014, 01:58 przez KŻ UAM

SCSiR

TERMIN 29.06.2014 (niedziela)
RODZAJ REGAT
Regaty rekreacyjno - turystyczne na jachtach klasy Omega – sprzęt zapewnia organizator (ale jest możliwość startu na własnym jachcie). Warunek konieczny - jachty muszą być wyprodukowane w 1980 roku lub wcześniej

ORGANIZATOR ZAPEWNIA
• Jachty klasy Omega (ilość jachtów uzależniona od ilości zgłoszeń)
• Sędziów regatowych wraz ze specjalistycznym sprzętem (m.in. boje, flagi), jacht komisji regatowej, jacht motorowy – zabezpieczenie regat
• Puchary oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca
• Licencję regatową Polskiego Związku Żeglarskiego

PROGRAM REGAT
08:00 do 09:30 – przyjmowanie / potwierdzanie zgłoszeń
09:30 - otwarcie regat i losowanie jachtów
10:30 - start do pierwszego wyścigu
17:30 - zakończenie regat (godz. zakończenia regat może ulec zmianie)

INSTRUKCJA ŻEGLUGI & OPIS TRASY - zostaną ogłoszone w dniu 27.06.2014

OPŁATA WPISOWA - 80 zł. / załoga

STERNIK JACHTU
• zobowiązany jest do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu
• sternicy muszą posiadać co najmniej stopień żeglarza jachtowego

UCZESTNICY REGAT (ZAŁOGA JACHTU)
• startujący w regatach wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat
• załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek noszenia kamizelek asekuracyjnych
• biorą udział w imprezie wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach
• mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.)
o Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z dnia 09.06.2006 ( Dz. U. Nr 105, poz 712 z 2006 r.)

Tekst: Tomek Adamczyk

Comments