Zarząd Klubu Żeglarskiego przy Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznania

Teodozja Wikarjak
KOMANDOR KŻ UAM
tel. 605 349 564

Joanna Synowiec
KSIĘGOWA

Tadeusz Przewoźny
CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Szymański
CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Marcinkowski
CZŁONEK ZARZĄDU