Żeglarskie Lato

W okresie letnim 2015 na terenie naszej przystani po raz kolejny odbywać będą się zajęcia DLA DZIECI w wieku 8-14 lat pod hasłem: Żeglarskie Lato.

.
.. lipca
... sierpnia

Warunkiem rozpoczęcia każdego turnusu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników.

Dzieciom zapewniamy opiekę wychowawców kolonijnych oraz instruktorów żeglarstwa!
 
Szkółka żeglarska:
Zajęcia mają formę 5-dniowej szkółki żeglarskiej (poniedziałek-piątek). Dzieci przebywają na terenie przystani żeglarskiej KŻ UAM w godz. 9-17. W programie między innymi:
- apele,
- codzienna rozgrzewka,
- żeglarskie gry i zabawy,
- wycieczki żaglówką,
- nauka węzłów,
- zabawa w wodzie,
- zabawy na plaży i boisku,
- zabawa z piłką,
- dwa posiłki dziennie,
- mini chrzest żeglarski,
- nadanie żeglarskiego imienia.
 
Cena:
350 zł osoba/turnus

Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną (zagle@zagleuam.pl) lub telefonicznie (695-410-124).
Wpłat prosimy dokonywać na konto lub bezpośrednio w Klubie. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika/datę rozpoczęcia wybranego turnusu/Żeglarskie lato.
 
Przed rozpoczęciem turnusu należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia!Kontakt:
tel. 695-410-124