ŻEGLARZ - WIOSNA 2018

Wiosenne szkolenie na Żeglarza Jachtowego

 Najbliższe szkolenie w piątek 2 marca o godz. 18.00
Collegium Maius, 3 piętro, sala 330

Wiosną 2018 po raz kolejny odbędzie się szkolenie żeglarski na stopień żeglarza jachtowego. Zakończy się on na początku lipca, tak aby na wakacje wyjechać już
z odpowiednimi umiejętnościami do samodzielnego żeglowania.
 
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14. rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mmod brzegu, w porze dziennej.


Kurs obejmuje dwa etapy:
 
SZKOLENIE TEORETYCZNE:
Wykłady odbywają się w Poznaniu, ..., w Collegium Iuridicum Novum, Al Niepodległości 53 sala nr 2.3. Rozpoczynamy ...!
Szkolenie prowadzone jest z następujących przedmiotów: budowa jachtu, teoria żeglowania, przepisy, locja, meteorologia, ratownictwo, prace bosmańskie, teoria manewrowania.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy e-learningowej kursu i zamieszczonych tam materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z elektronicznych testów pozwalających przygotować się do końcowego egzaminu teoretycznego.
SZKOLENIE PRAKTYCZNE:
Zajęcia praktyczne w liczbie 80 - 100 godzin z manewrowania jachtami typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA pod żaglami i na silniku, pracy załogi, prac bosmańskich, ratownictwa.
Zajęcia te będą odbywały się na terenie Klubu Żeglarskiego UAM w Kiekrzu ul. Nad Jeziorem 101.
Terminy zajęć: wszystkie soboty i niedziele w maju oraz czerwcu. Istnieje możliwość zorganizowania dla części osób zajęć praktycznych w inne dni tygodnia.
 
Uczestnictwo w kursie:
W kursie może uczestniczyć KAŻDY kto spełnia następujące warunki:
  • przedstawi pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - w przypadku osoby małoletniej,
  • posiada umiejętność pływania,
  • wypełni i dostarczy organizatorowi kartę zgłoszenia na szkolenie,
  • dokona odpowiedniej opłaty za szkolenie.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
  • pełen zakres wykładów teoretycznych,
  • pomoce w czasie trwania ćwiczeń i wykładów (materiały uzupełniające wykłady, materiały do prac bosmańskich itp.),
  • ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,
  • manewrowanie jachtami żaglowymi typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA.
Ceny obowiązujące w sezonie 2018:
- 950
- 850 zł dla osób uczących się lub studiujących
- możliwiość płacenia w ratach: 2 raty - 550 zł + 400zł; 3 raty - 400 zł + 300 zł + 250 zł
 
Cena kursu nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.
 
Zgłoszenia i informacje:
 
 
Kontakt:
tel. 605 349 564