Letnie szkolenia na Żeglarza Jachtowego
 
W sezonie żeglarskim 2018 będą odbywały się w naszym Klubie 10-dniowe szkolenia letnie przygotowujące do praktycznej części egzaminu na stopień Żeglarza Jachtowego.
 
Jeśli chcesz nauczyć się żeglować i/lub zdobyć patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO
KŻ UAM zaprasza na letnie szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Termin: lipiec – sierpień 2018 r.
Miejsce: przystań UAM – ul. Nad Jeziorem 101.

Cena: 820 zł – obejmuje 80 godz. szkolenia na wodzie + dostęp do platformy e-learningowej (teoria)
+ 3 godz. repetytorium teoretyczne.

Zgłoszenia i informacje:
zagle@amu.edu.pl lub tel.  605 349 564 <PLAKAT>
                                                                  
                                                                      
                           
 
Szkolenie obejmuje:
Zajęcia praktyczne w liczbie 80 godzin z manewrowania jachtami typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA pod żaglami i na silniku, pracy załogi oraz prac bosmańskich.
Zajęcia te odbywają się na terenie Klubu Żeglarskiego UAM w Kiekrzu, ul. Nad Jeziorem 101.
Czas trwania szkolenia: 10 dni, w godzinach 9.30 - 17.00 (całość w ciągu dwóch tygodni lub pięciu weekendów).
 
Warunki uczestnictwa:
W szkoleniu może uczestniczyć KAŻDY kto spełnia następujące warunki:
  • przedstawi pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - w przypadku osoby małoletniej,
  • posiada umiejętność pływania,
  • wypełni i dostarczy organizatorowi kartę zgłoszenia na szkolenie,
  • dokona odpowiedniej opłaty za szkolenie.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • pomoc w czasie trwania zajęć,
  • ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,
  • manewrowanie jachtem żaglowym typu: OMEGA, ORION, MAK 707, RAJA,
  • pomoc w złożeniu dokumentów egzaminacyjnych.
Dodatkowo

Uczestnicy szkolenia mają możliwość uczestniczenia w repetytoriach z wymaganych na egzaminie przedmiotów (całość lub wybrane przedmioty). Otrzymania dostępu do platformy e-learningowej kursu i zamieszczonych tam materiałów dydaktycznych, które pomogą w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu oraz możliwość korzystania z elektronicznych testów pozwalających poćwiczyć umysł przed egzaminem teoretycznym na stopień Żeglarza Jachtowego.
Zajęcia te odbywać się będą na terenie Klubu Żeglarskiego UAM w Kiekrzu, ul. Nad Jeziorem 101.

Ceny:
820 zł/os  - cena zajęć praktycznych w kompletnej załodze (minimum 4 osoby)
15 zł/jednostka wykładowa/os - cena jednostkowa zajęć teoretycznych
 
 
Cena szkolenia nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14. rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych: po wodach śródlądowych; o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

 
Zgłoszenia i informacje:
zagle@zagleuam.pl
tel.  605 349 564
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


Kontakt:
tel. 605 349 564