Wiosenne szkolenia w KŻ UAM

 Jeśli chcesz nauczyć się żeglować i/lub zdobyć patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO - zapraszamy do KŻ UAM!Spotkanie informacyjne: 21.02.2020 godz. 18.30,
Coll. Maius UAM, ul. Fredry 10, sala 332 (III ptr.)


Teoria: marzec - kwiecień 2020
Miejsce wykładów: Coll. Maius UAM, ul. Fredry 10, sala 332 (III ptr.)
Praktyka: maj - czerwiec 2020
Miejsce szkolenia: przystań KŻ UAM, ul. Nad Jeziorem 101 Kiekrz
                                                                                               
                                
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14 rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
                       
Szkolenie obejmuje:
szkolenie praktyczne (za sterem i w charakterze załoganta) pod żaglami i na silniku na jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik oraz pod żaglami na otwarto pokładowym jachcie mieczowym typu slup,
prace bosmańskie.
Zajęcia odbywają się w godzinach 9.30 - 17.00.

Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • pomoc w czasie trwania zajęć (praktyczną i teoretyczną),
  • ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,
  • dostęp do platformy e-learningowej kursu i zamieszczonych tam materiałów dydaktycznych, które pomogą w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu oraz możliwość korzystania z elektronicznych testów pozwalających poćwiczyć umysł przed egzaminem teoretycznym.
Cena:
740 zł/os  - cena szkolenia w kompletnej załodze (4 osoby).
Cena szkolenia nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez PZŻ.
Zgłoszenia:
Komandor Klubu Teodozja Wikarjak: zagle@zagleuam.pl, tel. 605 349 564

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kontakt:
tel. 605 349 564