Szkolenia żeglarskie

przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza jachtowego

(codzienne, weekendowe)

Przydatne do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, a także o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

Przekazanie wiadomości i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na patent żeglarza jachtowego. Teoria w formie cotygodniowych wykładów w jednej z sal UAM w Poznaniu oraz udostępniona na klubowej platformie on-line. Praktyka w formie weekendowych zajęć na Jeziorze Kierskim.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która: ukończyła 14 rok życia; zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
                    
Szkolenie obejmuje:
szkolenie praktyczne (za sterem i w charakterze załoganta) pod żaglami i na silniku na jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik oraz pod żaglami na otwarto pokładowym jachcie mieczowym typu slup,
prace bosmańskie,

szkolenie teoretyczne (w tym dostęp do materiałów on-line).

Termin najbliższego szkolenia weekendowego: marzec 2021 - teoria, maj 2021 - praktyka

Zajęcia praktyczne odbywają się w godzinach 9.30 - 17.00
Zajęcia teoretyczne:

Dodatkowo wszystkim uczestnikom zapewniamy:

pomoc w czasie trwania zajęć (praktyczną i teoretyczną),

ubezpieczenie podczas zajęć praktycznych,

dostęp do platformy e-learningowej kursu i zamieszczonych tam materiałów dydaktycznych, które pomogą w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu oraz możliwość korzystania z elektronicznych testów pozwalających poćwiczyć umysł przed egzaminem teoretycznym.

Cena:
960 zł/os  - cena szkolenia w kompletnej załodze (4 osoby).
Cena szkolenia nie obejmuje opłat za egzamin oraz za wydanie patentu. Opłaty te pobierane są przez PZŻ.

Studenci i pracownicy UAM – 10% zniżki,

zgłaszająca się kompletna, czyli czteroosobowa załoga – 10% zniżki,

zgłaszająca się kompletna, czyli czteroosobowa załoga z UAM - 15% zniżki.


Zgłoszenia:
zagle@zagleuam.pl, tel. 605 349 564Kontakt:tel. 605 349 564